Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 juli 2014
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 juli 2014, dat in Bij he

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014024298
pub.
25/07/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 juli 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer LAMBRECHT, Luc.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. MOREELS, Naomi, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemd Beheerscomité, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer LAMBRECHT, Luc, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^