Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Jef Maes eervol ontslag verleend - wordt, op v

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014201818
pub.
24/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Jef Maes eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie; - wordt, op voordracht van de betrokken representatieve werknemersorganisatie, benoemd ten titel van lid van hetzelfde Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Mevr. Celien Vanmoerkerke, ter vervanging van de heer Jef Maes, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^