Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-beroepsofficier van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 994 van 20 september 2015 : Wordt kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, ****. ****, op 26 juni 2015 benoemd in de graad van onderluitenant, ****

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007252
pub.
26/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2015-10-26 **** : 2015007252

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-beroepsofficier van niveau **** Bij koninklijk besluit ****. 994 van 20 september 2015 : Wordt kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, ****. ****, op 26 juni 2015 benoemd in de graad van onderluitenant, opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau **** en wordt in de **** medische steun ingeschreven. Hij wordt gerangschikt na de kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving die op dezelfde datum tot onderluitenant werden benoemd.


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^