Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 juni 2015
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 juni 2015, dat in werking Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022208
pub.
11/06/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015022208

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 juni 2015, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van plaatsvervangend lid van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. REGINSTER Nadine.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. HENDRICKX Anne benoemd, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, bij voornoemde commissie, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. REGINSTER Nadine, wier mandaat zij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^