Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 september 2015, worden benoemd tot leden bij de Paritaire com A. bij

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022335
pub.
16/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015022335

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2009 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gec sluiten, worden benoemd tot leden bij de Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van een representatieve beroepsorganisatie van geneesheren, vanaf 30 september 2014 : A. bij het paritair comité voor anesthesiologie-reanimatie : - mevr. EVRARD Anne-Marie en de heren BEJJANI Gilbert, BERGIERS Guy, DEFLANDRE Eric, DEMEERE Jean-Luc, EERENS Jan, HEYLEN René en HIMPE Dirk, in de hoedanigheid van werkende leden; - mevr. KARTHAEUSER Régine en de heren DE WILDE Philippe, GOUWY Stefaan, HOFFREUMON Pierre en SUY Koen, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;

B. bij het paritair comité voor heelkunde : - mevr. BOISDENGHIEN Annie en de heren BURNON Dany, CLAEYS Donald, JEHAES Constant, LERUT Antoon, SWINNEN Floribert en VAN CAUWELAERT Philip, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heer GYS Tobie, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid;

C. bij het paritair comité voor neurochirurgie : - de heren GILLIARD Claude en SCORDIDIS Victor, in de hoedanigheid van werkende leden;

D. bij het paritair comité voor plastische heelkunde : - de dames DERAEMAECKER Rika en MERTENS Marianne en de heren DEPOORTER Marc en MONSTREY Stanislas, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heer DE CORDIER Benoit, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid;

E. bij het paritair comité voor gynaecologie en verloskunde : - de dames COLMANT Christine, KAYSER Laurence en WATKINS-MASTERS Louise en de heren ALBERTYN Georges, BAFORT Michel, DENOO Xavier, MASSON Michel, VAN GINDERACHTER Johan, VAN WIEMEERSCH Johan en WAUTERS Michel, in de hoedanigheid van werkende leden; - mevr. CHRISTIAENS Suzanne en de heren DANNEELS Lode en TRAPPENIERS Hedwig, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;

F. bij het paritair comité voor oftalmologie : - de dames DUBOIS Isabelle, GERMAIN Bernadette, VAN DEN NESTE Christa en WILLE Christiana en de heren CROUGHS Paul, MERTENS Erik en RAUS Peter, in de hoedanigheid van werkende leden;

G. bij het paritair comité voor otorhinolaryngologie : - de heren BEQUE Hans, DIERICK André, FONDU Jacques, GASMANNE Paul, GELIN Jean-Marie, LEMKENS Peter en ROBILLARD Thibert, in de hoedanigheid van werkende leden;

H. bij het paritair comité voor urologie : - de heren AMPE Jozef, DENYS Hugo, DESMET Rudi, DHAENENS Patrick, FONTEYNE Etienne, KEUPPENS Frans, MASSART Jean-Pierre, PONTUS Thierry, RAPPE Bernard en WILLEMS Mark, in de hoedanigheid van werkende leden;

I. bij het paritair comité voor orthopedie : - mevr. DEREYMAEKER Greta en de heren BEGUIN Jean-Marie, EL BANNA Sabri, HANSEN Ludovic, LOKIETEK Jean-Claude, LOKIETEK Wladyslaw, POILVACHE Pascal, ROELS Joseph, VERDONK René en ZYGAS Patrick, in de hoedanigheid van werkende leden;

J. bij het paritair comité voor stomatologie : - de heren ALLEWAERT Jan, DEMEULEMEESTER Luc en POLITIS Constantinus, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heer DE KETELAERE Francis, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid;

K. bij het paritair comité voor dermato-venerologie : - de dames DE DONDER Béatrice, PIETTE Brigitte en TEMMERMAN Linda en de heren BRASSEUR Thierry, MELOTTE Pierre, SNAUWAERT Johan en VAN STAEY Alain, in de hoedanigheid van werkende leden; - de dames DELEU Hilde, EECKHOUT Ilse, GERMAUX Marie-Anne en MATHYS Chantal en de heren BATAILLE Serge, BOONEN Hugo, DEVUYST Jean en GEVERS Dirk, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;

L. bij het paritair comité voor inwendige geneeskunde : - de heren BOCKAERT Johan, DEMAN René, DE SMEDT Jacques, DUPREZ Pierre, FORT Léonard, KABANDA KANA André, SALEMBIER Jean-Paul en VAN DURME Paul, in de hoedanigheid van werkende leden; - mevr. BOGAERT Anne en de heren CLAEYS Christian en MADHOUN Philippe, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;

M. bij het paritair comité voor pneumologie : - mevr. ANRIJS Sophie en de heren DEMAEYER Philippe, DEMAN René, D'ODEMONT Jean-Paul, LAMONT Jan, MARTINOT Jean-Benoît, NUTTIN Guy, VAN DE MAELE Boudewijn en VAN RENTERGHEM Dirk, in de hoedanigheid van werkende leden;

N. bij het paritair comité voor gastro-enterologie : - de heren DEBONGNIE Jean-Claude, FINNE René, HAYARD Pierre, LAMY Vincent, SAS Steven, VAN HOOTEGEM Philippe en VANLAETHEM André, in de hoedanigheid van werkende leden;

O. bij het paritair comité voor kindergeneeskunde : - de dames MICHEL Marianne en NKONABANG TIGNA Bricette en de heren LADHA Khalil, LOUIS Yves en OOSTERLYNCK Louis, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heer BARILLARI Armando, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid;

P. bij het paritair comité voor cardiologie : - de heren HENRY Philippe en SALEMBIER Jean-Paul, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heren DE NIEL Christiaan en DIERICKX Stanley, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;

Q. bij het paritair comité voor neurologie : - de heren TOUQUET Guy en VAN BUGGENHOUT Erwig, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heer VAN INGELGHEM Erwin, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid;

R. bij het paritair comité voor psychiatrie : - mevr. ROSSIGNOL Paulette en de heren GILLAIN Benoît, LIEVENS Paul, MAES Emmanuel en SIEBEN Guido, in de hoedanigheid van werkende leden;

S. bij het paritair comité voor reumatologie : - de heren BERGHS Hubert, DUFOUR Jean-Pol, ENGELBEEN Jean-Paul en JANSSENS Xavier, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heer PORIAU Stefaan, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid;

T. bij het paritair comité voor fysische geneeskunde : - de heren DEQUINZE Benoît, GEERINCKX Paul, LINDEN Patrick, LOOSEN Willem, VANDENECKER Kristiaan en VAN DER VLEUGEL Bernard, in de hoedanigheid van werkende leden;

U. bij het paritair comité voor klinische biologie : - de heren DE MOOR Georges, GOFFINET Pierre, HACCOURT Adelin, JARJOURA Salim, LOUAGIE Henk en VERSTRAETE Alain, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heer FALLY Pierre, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid;

V. bij het paritair comité voor röntgendiagnose : - de heer CARPENTIER Luc, in de hoedanigheid van werkend lid;

W. bij het paritair comité voor radiotherapie : - de heren BROSENS Marc, BURETTE Richard, REMOUCHAMPS Vincent, VANDERICK Jean en VAN EIJKEREN Marc, in de hoedanigheid van werkende leden;

X. bij het paritair comité voor nucleaire geneeskunde : - mevr. SPAEPEN Karoline en de heren DEHAES Bart, DE WINTER Olivier, LEONARD Jean-Pol, MELIS Koenraad en WULFRANK Denis, in de hoedanigheid van werkende leden;

Y. bij het paritair comité voor pathologische anatomie : - mevr. WALLON Joëlle en de heer FAVERLY Daniel, in de hoedanigheid van werkende leden;

Z. bij het paritair comité voor urgentiegeneeskunde en acute geneeskunde : - de heren BISTON Patrick, EL HADDAD Philippe, HEYLEN René, VERBEKE Jan en ZAHIR Soheil, in de hoedanigheid van werkende leden; o bij het paritair comité voor geriatrie : - de heren HANOTIER Pierre en VANDENBROUCKE Michel, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heer DE SMEDT Jacques, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; o bij het paritair comité voor medische oncologie : - mevr. FINET Claude en de heren BOLS Alain, VAN AELST Filip en VERHULST Dominique, in de hoedanigheid van werkende leden.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegen-woordigers van een representatieve beroepsorganisatie van geneesheren, vanaf de dag van deze bekendmaking : A. bij het paritair comité voor anesthesiologie-reanimatie : - de heren BERGHMANS Johan en EL FOUNAS Walid, in de hoedanigheid van werkende leden, ter vervanging van respectievelijk de heren MOENS Philippe en JAUCOT Joseph; - de heren FRET Tom en VERHAEGHEN David, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, ter vervanging van respectievelijk de heren BERGHMANS Johan en VERBORGH Christian;

B. bij het paritair comité voor heelkunde : - de heren BARTHEL Jean, HAECK Luc en ROSIERE Alain, in de hoedanigheid van werkende leden, ter vervanging van respectievelijk de heren MANSVELT Baudouin, GELLENS Patrick en SAEY Jean-Pierre; - de heer HAERS Paul, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van de heer GRYSOLLE Yves, overleden;

C. bij het paritair comité voor neurochirurgie : - de heer DUHEM Raphaël; - de heer PUT Eric, ter vervanging van de heer PUT Theophiel, in de hoedanigheid van werkende leden;

D. bij het paritair comité voor gynaecologie en verloskunde : - de heer SIMON Jean-François, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid;

E. bij het paritair comité voor oftalmologie : - mevr. BORLON Anne, ter vervanging van mevr. GOURMET Françoise en de heer GOES Frank sr., in de hoedanigheid van werkende leden;

F. bij het paritair comité voor otorhinolaryngologie : - mevr. LEMKENS Nele en de heer INDESTEEGE Frans, in de hoedanigheid van werkende leden, ter vervanging van respectievelijk de dames DE FIZE Geneviève en VERBIST Marijke;

G. bij het paritair comité voor orthopedie : - de heer YDE Patrick, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van de heer DELPORT Hendrik;

H. bij het paritair comité voor stomatologie : - de heer LENSSEN Olivier, ter vervanging van de heer VERHELST Carlos en de heer VAN DE PERRE Jan, in de hoedanigheid van werkende leden;

I. bij het paritair comité voor dermato-venerologie : - mevr. LAMY Géraldine, ter vervanging van mevr. FOLLET Béatrice, mevr. NOOTENS Carine, ter vervanging van de heer VANHEE Jos en de heer FIERENS Hugues, ter vervanging van mevr. DE PAUW Ingrid, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heren DEVOS Jan en WILLOCX Daniel, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, ter vervanging van respectievelijk de dames VERGUCHT Mireille en FORTON Fabienne;

J. bij het paritair comité voor inwendige geneeskunde : - de heren GERMANOS Henri en VANDENBROUCKE Michel, in de hoedanigheid van werkende leden, ter vervanging van respectievelijk de heren HELLER Francis en HOMBROUCKX Remi; - de heer PEN Jan, ter vervanging van de heer GEORGES Bernard en de heer VAN CUTSEM Maxime, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;

K. bij het paritair comité voor pneumologie : - de heer HANQUET Olivier, in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van mevr. RAMAUT Michèle;

L. bij het paritair comité voor gastro-enterologie : - de heer COENEGRACHTS Jean-Luc, ter vervanging van de heer VANGEEL Jean-Frédéric en de heren GHILLEMIJN Bjorn en VANDENBUSSCHE Freddy, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heer HITTELET Axel-Benoît, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid;

M. bij het paritair comité voor cardiologie : - de heren COOLS Frank en VAN CAUWELAERT Philip, in de hoedanigheid van werkende leden, ter vervanging van respectievelijk de heren DE WAGTER Xavier en ROBBENS Erwin;

N. bij het paritair comité voor neurologie : - de heer VANOPDENBOSCH Ludo, in de hoedanigheid van werkend lid;

O. bij het paritair comité voor psychiatrie : - de heren BRYON Hendrik, CASTRO Peter en DU ROY DE BLICQUY Paul, ter vervanging van respectievelijk de heren MESOTTEN Frans, GOFFINET Serge en MOINET Alain en mevr. VAN HAUTE Kathleen en de heer LODEWIJCK Paul, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heer FONTAINE Eric, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van de heer LODEWIJCK Paul;

P. bij het paritair comité voor fysische geneeskunde : - mevr. DEBUYSSCHER Annick en de heren BOBBAERS Donald en DE NEVE Jan, ter vervanging van respectievelijk de heren VANHECKE Johan, LISSENS Mark en ONKELINX Bernard, overleden en de heer SCHREURS Ferdinand, in de hoedanigheid van werkende leden;

Q. bij het paritair comité voor klinische biologie : - de heren PENDERS Joris, ROBBRECHT Johan, RUMMENS Jean-Luc en VANWYNSBERGHE Timothy, in de hoedanigheid van werkende leden, ter vervanging van respectievelijk de heren DIERICK Johan, MINON Jean-Marc, PUTZEYS Gustaaf en SMEKENS Jacques, overleden;

R. bij het paritair comité voor röntgendiagnose : - de heren AERTS Patrik, DEWACHTER Patrick, GHEKIERE Olivier, LOUWAEGE Alexander, NASR Antoon en SOUVERIJNS Geert, ter vervanging van respectievelijk mevr. AERTS Anne en de heren GILDEMYN Guy, VAN DRIESSCHE Rudolf, VAN HOLSBEECK Bartel, VERSTRAETE Koenraad en ZIEGELS Christiaan en de heren TERMOTE Bruno, UYTTERHAEGEN Philippe en VAN RILLAER Olivier, in de hoedanigheid van werkende leden;

S. bij het paritair comité voor radiotherapie : - de heer STAELENS Lorenzo, in de hoedanigheid van werkend lid;

T. bij het paritair comité voor nucleaire geneeskunde : - de heren MUYLLE Kristoff, VAN HOORDE Pierre en VERSCUREN Raf, in de hoedanigheid van werkende leden, ter vervanging van respectievelijk de heren DE WINTER Hugo, KIEBOOMS Lucas en ZIEGELS Patrick;

U. bij het paritair comité voor pathologische anatomie : - de heer MAILLET Bernard, in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van de heer GODDEERIS Paul;

V. bij het paritair comité voor urgentiegeneeskunde en acute geneeskunde : - de heer PERMENTIER Kris, in de hoedanigheid van werkend lid.


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^