Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Dienst voor de Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels. - Beheerscomité van de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke besturen. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 dat uitwerking heeft met ingang van 1 - word

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015204018
pub.
03/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Dienst voor de Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels. - Beheerscomité van de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke besturen. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2015 : - wordt het mandaat van de voorzitter van het Beheerscomité van de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke besturen van de Dienst voor de Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels, toegekend aan de heer ROGER, Yves, hernieuwd voor een termijn van zes jaar.


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^