Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2015 : - wordt aan de heer Peter VERSTUYFT eervol ontslag v - wordt de h

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015204692
pub.
19/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204692

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2015 : - wordt aan de heer Peter VERSTUYFT eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden; - wordt de heer Wilfried LEMMENS, benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de reders, ter vervanging van de heer Peter VERSTUYFT, wiens mandaat hij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^