Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 november 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2016 werd met ingang van deze datum benoemd : KROONORDE Officier De heer Michel PEELMAN, Mortsel.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011466
pub.
21/11/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016011466

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/10/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016024224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand sluiten werd met ingang van deze datum benoemd : KROONORDE Officier De heer Michel PEELMAN, Mortsel.


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^