Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 juli 2016, dat in werking t Bij he

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022320
pub.
29/07/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016022320

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016003261 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de alternatieve instellingen voor collectieve belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 06/03/2017 numac 2016202125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gun type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016012073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie - West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie - Limburg type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016202039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, tot verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leef type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 06/03/2017 numac 2016202107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. VAN der PUTTEN Pascale, werkend lid en aan Mevr. DEVRIESE Els, plaatsvervangend lid .

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde Commissie, als vertegenwoordigers van een representatieve beroepsorganisatie van de geneesmiddelenindustrie: - Mevr. DEVRIESE Els, in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van Mevr. VAN der PUTTEN Pascale, wier mandaat zij zal voleindigen; - de heer BOUDREZ Pieter, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van Mevr. DEVRIESE Els, wier mandaat hij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^