Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 augustus 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 juli 2016, dat in werking treedt de dag Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022321
pub.
01/08/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016022321

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 juli 2016, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van de Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer PIROTTE Roger.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. SART Bernadette, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij voornoemde stuurgroep, als vertegenwoordigster van een representatieve beroepsorganisatie van geneesheren, ter vervanging van de heer PIROTTE Roger, wiens mandaat zij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2016-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^