Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, dat in werking treedt de dag van deze Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022463
pub.
01/12/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016022463

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer DUMORTIER Geert, werkend lid en aan mevrouw BLOEM Evelien, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van een representatieve organisatie van de werknemers : - Mevr. BLOEM Evelien, in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van de heer DUMORTIER Geert, wiens mandaat zij zal voleindigen; - De heer VAN LANCKER Hugo, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van Mevr. BLOEM Evelien, wier mandaat hij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^