Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 Bij he

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022472
pub.
08/12/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016022472

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 24 november 2016, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van plaatsvervangend lid van de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan mevrouw TOPPETS Adinda.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer WOUTERS Koen benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij voornoemde raad, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van de verpleegkundigen, ter vervanging van mevrouw TOPPETS Adinda, wier mandaat hij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^