Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 maart 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2016 wordt Mevr. Anne VAES geboren op 18 juli 1961, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 januari 2016, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Nederlands taalkader, bij de Federale O

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024048
pub.
09/03/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024048

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016200359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2016015015 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016022056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 25/02/2016 numac 2016018087 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 ter organisatie van fokprogramma's ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapenrassen type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 17/03/2016 numac 2016009129 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van een wijziging van het reglement van inwendige orde van de « Ordre des barreaux francophones et germanophone » sluiten wordt Mevr. Anne VAES geboren op 18 juli 1961, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 januari 2016, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Nederlands taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^