Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 september 2016

Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2016 dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : - - wordt

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016204495
pub.
13/09/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016204495

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2016 dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : - wordt aan de heer Pierre LEMAIRE eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag; - wordt Mevr. Amélie HOSDEY-RADOUX benoemd tot lid van het Beheerscomité van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, in de hoedanigheid van vertegenwoordigter van een andere bij het beheer van voornoemd Federaal Agentschap betrokken organisatie, ter vervanging van de heer Pierre LEMAIRE, wiens mandaat ze zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^