Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014 Worden bevorderd tot Grootofficier in de Orde v Niveau 1.

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2017012911
pub.
31/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012911

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014009415 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek i type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014022383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van het koninklijk besluit van 30 november 1993 betreffende de terugbetaling van de uitgaven in verband met de gezinsbijslag die de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers voor rekening van bepaalde pub type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014007374 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2013-2014 van de 164ste promotie polytechniek en de 149ste promotie sociale en militair sluiten Worden bevorderd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II : Niveau 1.

Mevr. AKSAJEF Ludmilla Adjunct-directeur-generaal bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van deze nieuwe onderscheiding, op 8 april 2014.

Mevr. HERPHELIN Martine Adjunct-directeur-generaal bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van deze nieuwe onderscheiding, op 8 april 2014.

De heer ROTHSCHILD Marc Adjunct-directeur-generaal bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van deze nieuwe onderscheiding, op 15 november 2013.

Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : Niveau 1.

De heer ADAM Daniel Attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2013.

De heer AERTS-BANCKEN Fabrice Directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer ALBERT Michel Directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer BAISIEUX Jean-Pierre Eerstaanwezend Attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer DELAUNOY Pierre Directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Mevr. HEURION Brigitte Directrice bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer MASQUELIER Jean-Marc Eerstaanwezend Attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Mevr. PIERARD Annie Assistente (rang A) bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer PROOT Guy Eerstaanwezend Attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer ROLAND Emmanuel Directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : Niveaus 2+ en 2.

Mevr. COURTOIS Véronique Assistente bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer DELWART Jean-François Assistent bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer FERRIERE Renaud Eerstaanwezend Assistent bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Mevr. FISCHWEILER Joëlle Assistente bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer FLAMAND Hughes Geboren te Eigenbrakel op 5 maart 1974.

Gegradueerde bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Mevr. GROGNET Annick Eerstaanwezend Assistente bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Mevr. HANOT Sarah Gegradueerde bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Mevr. HAUWAERT Catherine Gegradueerde bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer HEER Jean-Marc Assistent bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Mevr. JOYEUX Joëlle Assistente bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer LEMAIRE David Gegradueerde bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer LOPEZ FERNANDEZ Jean-Charles.

Gegradueerde bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer MANANT Tony Gegradueerde bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Mevr. NICOLAS Céline Gegradueerde bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer NUYENS Philippe Assistent bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Mevr. PITERRAERENS Marie-Pierre Gegradueerde bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Mevr. SERMON Valérie Gegradueerde bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer WATRIN Laurent Gegradueerde bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2013.

De heer WEISS Cédric Gegradueerde bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Mevr. WILMART Isabelle Gegradueerde bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Niveau 3.

Mevr. CAROUBEL Rita Eerste adjunct bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Mevr. DELFORGE Mireille Adjunct bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Mevr. FOHN Jeannine Adjunct bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer GHENNE Arthur Eerstaanwezend adjunct bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Mevr. LIEGEOIS Jacqueline Eerste adjunct bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer NICLOUX Joseph Adjunct bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer RAVET Marc Adjunct bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer VASSART Christian Adjunct bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Mevr. WILLEMART Martine Eerste adjunct bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

De heer ZOMER Roland Adjunct bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2014.

Ze nemen rang in de orde in met ingang van de datum die naast hun naam staat.


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^