Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 december 2016, dat in werking treedt op 1 januari 2017, worden de mandaten van de heren Michel Vermaerke en Dirk De Cort, als respectiev

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017020041
pub.
16/01/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020041

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenko sluiten, dat in werking treedt op 1 januari 2017, worden de mandaten van de heren Michel Vermaerke en Dirk De Cort, als respectievelijk lid en plaatsvervangend lid van het directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten, verlengd.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^