Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Honoraire Consuls. - Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jacques POMS, honorair Consul van België te Eilat. 2. De heer Jacques 3. Werd Mevr

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017031918
pub.
05/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031918

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Honoraire Consuls. - Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016024293 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Comité REACH type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de barema's en de lon type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016204133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de organisatie van de halve ove type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het individueel recht op professionele op type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de toekenning van een sociaal voo sluiten1 : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jacques POMS, honorair Consul van België te Eilat.2. De heer Jacques POMS wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.3. Werd Mevrouw An LAMENS-SLEVIN benoemd tot honorair Consul van België te Eilat met als ressort Eilat en het Zuiden. Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016024293 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Comité REACH type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de barema's en de lon type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016204133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de organisatie van de halve ove type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het individueel recht op professionele op type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de toekenning van een sociaal voo sluiten3 : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Diederik RAEYMAECKERS, honorair Consul van België te Lagos.2. Werd Mevrouw Paula GONDRY benoemd tot honorair Consul van België te Lagos met als ressort de Staten Lagos, Ogun, Ondo, Oyo, Osun en Ekiti. Bij koninklijke besluiten van 29 januari 2016 : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Geoff POLLARD, honorair Consul van België te Melbourne.2. Werd de heer Pierre VAN OSSELAER benoemd tot honorair Consul van België te Melbourne met als ressort de Staat Victoria.1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Claude de HENNIN de BOUSSU WALCOURT, honorair Consul van België te Malaga.2. Werd de heer Yves André SIREJACOB benoemd tot honorair Consul van België te Malaga met als ressort de provincie Malaga. Bij koninklijk besluit van 1 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2016 pub. 22/02/2016 numac 2016021010 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de Departementale Raad van Beroep van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 01/02/2016 pub. 22/02/2016 numac 2016021011 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2010 houdende benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter in de Interdepartementale Raad van Beroep van de Federale Wetenschappel type koninklijk besluit prom. 01/02/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wat betreft de tegemoetkoming in de ko sluiten : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Hugo DESCHOOLMEESTER, honorair Consul van België te Manaus.2. Werd de heer Hugo DESCHOOLMEESTER ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.3. Werd de heer Clifford NELSON RUIZ DE OLIVEIRA benoemd tot honorair Consul van België te Manaus met als ressort de Staten Acre, Amazonas, Rondônia en Roraima. Bij koninklijke besluiten van 16 mei 2016 : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Ronald MASNIK, honorair Consul van België te Seattle.2. Werd de heer Ronald MASNIK ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.3. Werd Mevrouw Jacqueline MILLER benoemd tot honorair Consul van België te Seattle met als ressort de Staat Washington met uitzondering van Clark County.1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer John H.HERMAN, honorair Consul van België te Portland. 2. Werd de heer John H.HERMAN ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. 3. Werd de heer Cyrille MICHEL benoemd tot honorair Consul van België te Portland met als ressort de Staten Idaho en Oregon en Clark County in de Staat Washington. Bij koninklijk besluit van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016024293 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Comité REACH type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de barema's en de lon type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016204133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de organisatie van de halve ove type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het individueel recht op professionele op type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de toekenning van een sociaal voo sluiten : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Daniel PARISSE, honorair Consul van België te Almaty, vanaf 5 april 2016 's avonds.2. Werd de heer Denis VAN den WEGHE voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Almaty met als ressort de stad en de Oblast Almaty in de Republiek Kazachstan. Bij koninklijk besluit van 12 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016011262 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten sluiten4 : 1. Werd, op haar verzoek, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevrouw Cilma DUPIGNY, honorair Consul van België te Roseau.2. Werd Mevrouw Cilma DUPIGNY ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren.3. Werd Mevrouw Jacqueline DUPIGNY voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Roseau met als ressort het Gemenebest van Dominica. Bij koninklijk besluit van 16 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016011262 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten sluiten5 : 1. Werd, op haar verzoek, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevrouw Elisabeth SIMONIUS, honorair Consul van België te Bazel.2. Werd de heer Michel DEMARE voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Bazel met als ressort de Kantons Bazel, Jura en Solothurn. Bij koninklijk besluit van 24 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016011262 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten sluiten0 : 1. Werd, op haar verzoek, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevrouw Heidi VAN GERWEN, honorair Consul van België te Adelaide.2. Werd Mevrouw Eva PEDERSEN voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Adelaide met als ressort de Staat Zuid-Australië. Bij koninklijk besluit van 31 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016011262 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten sluiten3 : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Wojciech MALINOWSKI, honorair Consul van België te Krakau.2. Werd de heer Philippe DE BROUWER voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Krakau met als ressort de Voivodschappen Malopolskie en Podkarpackie. Ontslagen Bij koninklijk besluit van 20 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016024293 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Comité REACH type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de barema's en de lon type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016204133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de organisatie van de halve ove type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het individueel recht op professionele op type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de toekenning van een sociaal voo sluiten2 : Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Hannu JAAKKOLA, honorair Consul van België te Tampere.

Bij koninklijke besluiten van 6 december 2015 : Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Nicolas VERBERT, honorair Consul van België te Antananarivo.

Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Etienne ANSLOT, honorair Vice-Consul van België te Antananarivo.

Bij koninklijk besluit van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016011262 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten sluiten8 : Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Christiaan Louis de BOUTER, honorair Consul van België te Nijmegen.

Bij koninklijke besluiten van 1 februari 2016 : Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer André BENS, honorair Consul van België te Dallas.

Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Nirund JIVASANTIKARN, honorair Consul van België te Lampang.

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016024293 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Comité REACH type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de barema's en de lon type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016204133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de organisatie van de halve ove type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het individueel recht op professionele op type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de toekenning van een sociaal voo sluiten4 : Werd de heer Olivier GILLIER benoemd tot honorair Consul van België te San Juan met als ressort het eiland Porto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Bij koninklijk besluit van 19 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016015094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de EPPO sluiten: Werd de heer Charles van der STRAETEN benoemd tot honorair Consul van België te Antananarivo met als ressort de Republiek Madagascar.

Bij koninklijk besluit van 21 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016024293 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Comité REACH type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de barema's en de lon type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016204133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de organisatie van de halve ove type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het individueel recht op professionele op type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de toekenning van een sociaal voo sluiten7 : Werd de heer Pieter A. HYE benoemd tot honorair Consul van België te Dallas met als ressort de Staat Oklahoma en de graafschappen Dallas, Tarrant, Collin, Rockwall, Kaufman, Ellis, Johnson, Parker, Montague, Cooke, Grayson, Wise en Denton in de Staat Texas.

Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016024280 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 05/12/2016 numac 2016204141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016024276 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor het Cochrane Expertise Centrum voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 05/12/2016 numac 2016024263 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 in het kader van de ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017010072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2016 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 05/12/2016 numac 2016012150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 05/12/2016 numac 2016204136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de werkzekerheidsclausule sluiten : Werd de heer Emmanuel CHARPENTIER voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Perpignan, met als ressort de departementen Aude en Pyrénées Orientales.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016011262 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten sluiten2 : Werd de heer Marc VANACHT voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Saint-Louis, met als ressort de Staat Missouri.

Oprichting - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016011262 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten sluiten9 : 1. Werd te Toronto een Consulaat van België opgericht met als ressort de provincie Ontario.2. Werd de heer Donald B.JOHNSTON benoemd tot honorair Consul van België te Toronto.

Bij koninklijk besluit van 9 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016024293 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Comité REACH type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de barema's en de lon type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016204133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de organisatie van de halve ove type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het individueel recht op professionele op type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de toekenning van een sociaal voo sluiten0 : 1. Werd te Ljubljana een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek Slovenië.2. Werd de heer Uros ILIC benoemd tot honorair Consul van België te Ljubljana. Bij koninklijk besluit van 23 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016011262 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten sluiten7 : 1. Werd te Port Harcourt een Consulaat van België opgericht met als ressort de Staten Rivers, Delta, Bayelsa, Akwa Ibom, Cross River, Imo, Anambra, Abia, Enugu, Edo en Ebonyi.2. Werd de heer Mark COENJAERTS benoemd tot honorair Consul van België te Port Harcourt. Bij koninklijk besluit van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 16/02/2016 numac 2016022052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een allocatie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en aan de Nationale Arbeidsraad voor het begrotingsjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016200490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 bet type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016012009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016200491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 02/03/2016 numac 2016007046 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de voorzitter van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016200906 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een presentiegeld aan de Voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016200489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorz sluiten : 1. Werd te Brazzaville een Consulaat van België opgericht met als ressort de departementen Brazzaville, Lékoumou, Bouenza, Pool, Plateaux, Cuvette, Cuvette-Ouest, Sangha en Likouala.2. Werd Mevrouw Dolores JABON benoemd tot honorair Consul van België te Brazzaville. Bij koninklijk besluit van 16 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016024293 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Comité REACH type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de barema's en de lon type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016204133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de organisatie van de halve ove type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het individueel recht op professionele op type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de toekenning van een sociaal voo sluiten6 : 1. Werd te Tanger een Consulaat van België opgericht met als ressort de Regio Tanger-Tétouan-Al Hoceima.2. Werd de heer Mohamed Sofy MEJJATI ALAMI benoemd tot honorair Consul van België te Tanger. Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016011262 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten sluiten : 1. Werd te Bratislava een Consulaat van België opgericht met als ressort de Regio's Bratislava, Banska, Bystrica, Nitra, Trencin, Trnava en Zilina.2. Werd de heer Bart WATERLOOS benoemd tot honorair Consul van België te Bratislava. Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2016 : 1. Werd te Malé een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek Malediven.2. Werd Mevrouw Mariyam SHAKEELA benoemd tot honorair Consul van België te Malé.1. Werd te Keulen een Consulaat van België opgericht met als ressort het Land Noordrijn-Westfalen, met uitzondering van de ressorten van de consulaten te Aken en te Duisburg.2. Werd de heer Olivier VAN den BOSSCHE benoemd tot honorair Consul van België te Keulen. Bij koninklijke besluiten van 25 oktober 2016 : 1. Werd te Yangon een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek van de Unie van Myanmar.2. Werd de heer Luc de WAEGH benoemd tot ereconsul van België te Yangon voor een periode van vijf jaar.1. Werd te Koror een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek Palau.2. Werd de heer William KELDERMANS benoemd tot ereconsul van België te Koror voor een periode van vijf jaar. Bij koninklijk besluit van 11 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2016 pub. 05/12/2016 numac 2016000733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van een Overlegcomité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot oprichting van een Comité van de gebruikers van het Rijksreg type koninklijk besluit prom. 11/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016011480 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1992 tot herroeping van de toelating van een onderneming om kapitalisatie-verrichtingen af te sluiten en tot benoeming van een bijzondere vereffenaar voor deze verrichtingen type koninklijk besluit prom. 11/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016204628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de statuten van het "S type koninklijk besluit prom. 11/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016011481 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende verlenging van de aanvangsdata der overgangsbepalingen bedoeld in artikel 41 van de wet van 22 april 2016 houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken v sluiten : 1. Werd te Bursa een Consulaat van België opgericht met als ressort de provincies Bursa en Yalova.2. Werd de heer Mehmet Ibrahim HIZALAN benoemd tot ereconsul van België te Bursa voor een periode van vijf jaar. Bij koninklijk besluit van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016024293 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Comité REACH type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de barema's en de lon type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016204133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de organisatie van de halve ove type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het individueel recht op professionele op type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de toekenning van een sociaal voo sluiten : 1. Werd te Ahmedabad een Consulaat van België opgericht met als ressort de Staat Gujarat.2. Werd de heer Hari SANKARAN benoemd tot ereconsul van België te Ahmedabad voor een periode van vijf jaar. Bij koninklijke besluiten van 4 december 2016 : 1. Werd te Tallinn een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek Estland.2. Werd de heer Erik SAKKOV benoemd tot ereconsul van België te Tallinn voor een periode van vijf jaar.1. Werd te Pohnpei een Consulaat van België opgericht met als ressort de Federale Staten van Micronesië.2. Werd Mevrouw Yvonne J.ADAMS HAWKINS benoemd tot ereconsul van België te Pohnpei voor een periode van vijf jaar. 1. Werd te Vaduz een Consulaat van België opgericht met als ressort het Prinsdom Liechtenstein.2. Werd de heer Alexander OSPELT benoemd tot ereconsul van België te Vaduz voor een periode van vijf jaar. Bij koninklijk besluit van 5 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021095 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 05/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017020167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en van de verzekerings- en herverzekeringsonder sluiten : 1. Werd te Genève een Consulaat van België opgericht met als ressort de Kantons Genève en Vaud.2. Werd de heer Guillaume FATIO benoemd tot ereconsul van België te Genève voor een periode van vijf jaar. Bij koninklijk besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016011516 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016205937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32sexies van 27 september 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betr type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016205936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102bis van 27 september 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 van 5 oktober 2011 betre type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016205938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24quinquies van 27 september 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 b type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2016206001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2016206042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de algemene collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009673 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden sluiten : 1. Werd te Kabul een Consulaat van België opgericht met als ressort de Islamitische Republiek Afghanistan.2. Werd de heer Amadéo Wali DAYANI benoemd tot ereconsul van België te Kabul voor een periode van vijf jaar. Bij koninklijk besluit van 20 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016011262 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten sluiten6 : 1. Werd te Manama een Consulaat van België opgericht met als ressort het Koninkrijk Bahrein.2. Werd de heer Bernard VAN den WOUWER benoemd tot ereconsul van België te Manama voor een periode van vijf jaar. Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016011262 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten sluiten1 : 1. Werd te Kota Kinabalu een Consulaat van België opgericht met als ressort de provincie Sabah.2. Werd de heer Kam Peng MAU benoemd tot ereconsul van België te Kota Kinabalu voor een periode van vijf jaar. Oprichting - Benoeming - Wijziging ressort Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016024293 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Comité REACH type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de barema's en de lon type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016204133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de organisatie van de halve ove type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het individueel recht op professionele op type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de toekenning van een sociaal voo sluiten5 : 1. Werd te Bodrum een Consulaat van België opgericht met als ressort de provincie Mugla.2. Werd de heer Onursal Dylan OZATACAN benoemd tot honorair Consul van België te Bodrum.3. Werd het ressort van het Consulaat van België te Izmir als volgt vastgesteld : de provincies Izmir, Manisa, Aydin, Denizli, Balikesir en Canakkale. Benoeming - Wijziging van zetel Bij koninklijk besluit van 29 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/09/2016 pub. 28/10/2016 numac 2016024231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2016 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en ri type koninklijk besluit prom. 29/09/2016 pub. 25/10/2016 numac 2016024222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 3 februari 2011 houdende benoeming van de magistraten-bijzitters en de plaatsvervangende magistraten-bijzitters in de provinciale raden van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 29/09/2016 pub. 27/10/2016 numac 2016014326 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 50.000.000 EUR aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 12 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brusse type koninklijk besluit prom. 29/09/2016 pub. 28/10/2016 numac 2016024230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2016 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vasts type koninklijk besluit prom. 29/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016022378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake type koninklijk besluit prom. 29/09/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016024237 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning voor het jaar 2016 van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 29/09/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016011411 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het overlegcomité inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten en inzake audiovisuele aangelegenheden sluiten : 1. Werd de zetel van het Consulaat van België met als ressort de provincies Gelderland en Overijssel overgeheveld van Nijmegen naar Arnhem.2. Werd de heer Xavier LECLAIR benoemd tot honorair Consul van België te Arnhem met als ressort de provincies Gelderland en Overijssel. Afschaffing en oprichting consulaat - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2015: 1. Werd het Consulaat van België te Las Palmas de Gran Canaria afgeschaft.2. Werd te Corralejo een Consulaat van België opgericht met als ressort de eilanden Fuerteventura en Lanzarote in de Autonome Gemeenschap van de Canarische Eilanden.3. Werd de heer Jaime CASTELLANOS DE SCHEEMAECKER benoemd tot honorair Consul van België te Corralejo.

begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^