Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 januari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een technisch deskundige via de vrijwillige mobiliteit Bij koninklijk besluit van 22 december 2016 wordt Mevr. CLAEYS, Mieke, met ing Het ber

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017200032
pub.
09/01/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200032

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een technisch deskundige via de vrijwillige mobiliteit Bij koninklijk besluit van 22 december 2016 wordt Mevr. CLAEYS, Mieke, met ingang van 1 september 2016, via de vrijwillige mobiliteit, benoemd tot technisch deskundige bij de dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Nederlandse taalrol).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^