Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 mei 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 mei 2017 dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : - wor - wordt mev

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017202649
pub.
22/05/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017202649

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 mei 2017 dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : - wordt aan mevrouw HIBO, Sarah, eervol ontslag verleend uit haar mandaat van lid van het Beheerscomité van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag; - wordt mevrouw GILLET, Julie benoemd tot lid van het Beheerscomité van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een andere organisatie met belangstelling voor het beheer van de instelling, ter vervanging van mevrouw HIBO, Sarah, wiens mandaat ze zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^