Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de arbeidsongevallen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op h Bij he

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017205544
pub.
19/10/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205544

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de arbeidsongevallen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op haar verzoek aan mevrouw PANNEELS Anne eervol ontslag verleend uit haar mandaat van lid van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

Bij hetzelfde besluit wordt mevrouw DOYEN Isabelle tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenwoordigster van de representatieve organisaties van de werknemers ter vervanging van mevrouw PANNEELS Anne, wiens mandaat zij zal voltooien.


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^