Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Honoraire Consuls. - Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2017: 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Rui Manuel Antunes FRANCISCO, honorair Consul van België te Lilongwe. 2. W 1. Werd, op

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2018010228
pub.
08/08/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010228

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Honoraire Consuls. - Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2017: 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Rui Manuel Antunes FRANCISCO, honorair Consul van België te Lilongwe.2. Werd Mevr.Kristina CUISINIER, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Lilongwe met als ressort de Republiek Malawi. 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Simon LEE, honorair Consul van België te Darwin.2. Werd de heer Anthony MORGAN, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Darwin met als ressort het Northern Territory. Bij koninklijke besluiten van 3 september 2017 : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Pierre PRINGIERS, honorair Consul van België te Colombo.2. Werd de heer Koenraad PRINGIERS, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Colombo met als ressort de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka.1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Enrique L.BENEDICTO, honorair Consul van België te Cebu. 2. Wordt de heer Enrique L.BENEDICTO, honorair Consul van België te Cebu, ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. 3. Werd de heer Enrison T.BENEDICTO, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Cebu met als ressort de Regio VII van de Filipijnen : de Provincies Cebu, Negros Oriental, Bohol en Siquijor alsook de Camotes- en Bantayan-eilanden.

Bij koninklijke besluiten van 6 september 2017 : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer William STOCK, honorair Consul van België te Quito.2. Werd Mevr.Sylvia del ROCIO CUEVA FERNANDEZ, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Quito met als ressort de provincies Bolivar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Esmeraldas, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbios en Zamora Chinchipe in de Republiek Ecuador. 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Neville NEWNES, honorair Consul van België te Brisbane.2. Werd de heer Gunther DE GRAEVE, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Brisbane met als ressort de Staat Queensland.1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Pierre VANDEBEECK, honorair Consul van België te Libreville.2. Werd de heer Gert VANDERSMISSEN, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Libreville met als ressort de Gabonese Republiek. Bij koninklijk besluit van 10 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere Veldwachters type koninklijk besluit prom. 10/09/2017 pub. 27/09/2017 numac 2017200608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015 betr type koninklijk besluit prom. 10/09/2017 pub. 19/09/2017 numac 2017013201 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wat betreft de stemmingsprocedure in h type koninklijk besluit prom. 10/09/2017 pub. 19/09/2017 numac 2017204820 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de zitpenningen voor de leden van de Federale Deontologische Commissie type koninklijk besluit prom. 10/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017031065 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lucky 7's", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, en tot opheffing va type koninklijk besluit prom. 10/09/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere Veldwachters. - Duitse vertaling sluiten : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jérôme GARDACH, honorair Consul van België te Bordeaux.2. Werd de heer Alexis ALLARD, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Bordeaux met als ressort de Departementen Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes en Pyrénées Atlantiques. Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017205088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 36, 38, 46, 63, 116 en 130ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 25/10/2017 numac 2017205575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van "Mensura Kinderbijslag" VZW type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017031368 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Rogers Martin VALENCIA ESPINOZA, honorair Consul van België te Cusco.2. Werd de heer Alberto VALENCIA PALIZA, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Cusco met als ressort de Departementen Apurimac, Cusco en Madre de Dios in de Republiek Peru. Bij koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017031924 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW `Fonds Virunga Belgique' type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Bouw type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017205666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quinquies van 23 mei 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betre type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017014025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de inspecteurs die zijn belast met de controle van de private veiligheid en de privédetectives type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017013157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017031386 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanl type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013902 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement sluiten : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Ivan MORENO Jr., honorair Consul van België te Willemstad. 2. Wordt de heer Ivan MORENO Jr.ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. 3. Werd de heer Jan VAN BELLEGHEM, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Willemstad met als ressort Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Saba, Sint-Eustatius en Bonaire in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij koninklijk besluit van 12 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedisch technologieën, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in he type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige sluiten : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Sadruddin HASHWANI, honorair Consul van België te Karachi.2. Wordt de heer Sadruddin HASHWANI ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.3. Werd de heer Murtaza HASHWANI, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Karachi met als ressort de provincie Sind en het district Gwadar. Ontslagen Bij koninklijke besluiten van 27 maart 2017 : Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jacques VANDEVYVER, honorair Consul van België te Belfast.

Werd, op zijn verzoek, met ingang van 29 november 2016, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Peter GREEN, honorair Consul van België te Southampton.

Bij koninklijk besluit van 14 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 14/09/2017 pub. 19/09/2017 numac 2017204773 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditdienst, wat de Federale Overheidsdienst Financiën betreft type koninklijk besluit prom. 14/09/2017 pub. 03/10/2017 numac 2017031255 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur type koninklijk besluit prom. 14/09/2017 pub. 27/09/2017 numac 2017011155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale functieclassificatie met het o type koninklijk besluit prom. 14/09/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017013290 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen type koninklijk besluit prom. 14/09/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017204445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverhei sluiten : Werd, op haar verzoek, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr.

Carine LION, honorair vice-consul van België te Houston.

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 22/08/2017 numac 2017031030 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende wijziging van : - het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten vol type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017203983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017012008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit v type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017030735 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de verklaring inzake dringendheid van de onteigening waartoe machtiging werd verleend in het koninklijk van 18 juli 2017 houdende machtiging tot onteigening van percelen te Aalter en Beernem met het oog op de aanleg van een der sluiten2 : Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Edgar de ALBUQUERQUE SA, honorair Consul van België te Fortaleza.

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 22/08/2017 numac 2017031030 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende wijziging van : - het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten vol type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017203983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017012008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit v type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017030735 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de verklaring inzake dringendheid van de onteigening waartoe machtiging werd verleend in het koninklijk van 18 juli 2017 houdende machtiging tot onteigening van percelen te Aalter en Beernem met het oog op de aanleg van een der sluiten1 : Werd de heer Eric KERRES, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Port Vila met als ressort de Republiek Vanuatu.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017014120 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van opdrachtgevers van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017031271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van het saldo van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördine type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013338 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 41, § 1, tweede lid, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering teneinde de concrete invulling van het programma van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht te bepalen sluiten : Werd de heer Eerik ISO-KUNGAS, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Tampere met als ressort de regio's Pirkanmaa, Centraal-Finland en Päijät-Häme.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 26/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017040909 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2017 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging sluiten : 1. Werd een Consulaat van België opgericht te Opatija met als ressort de provincies Istrië, Lika-Senj en Primorje-Gorski Kotar.2. Werd de heer Ivan KOVACIC, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Opatija. Wijziging ressort Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 22/08/2017 numac 2017031030 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende wijziging van : - het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten vol type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017203983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017012008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit v type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017030735 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de verklaring inzake dringendheid van de onteigening waartoe machtiging werd verleend in het koninklijk van 18 juli 2017 houdende machtiging tot onteigening van percelen te Aalter en Beernem met het oog op de aanleg van een der sluiten : Werd het ressort van het Consulaat van België te Oulu als volgt vastgesteld : - De regio's Noord-Österbotten (Pohjois-Pohjanmaa), Kainuu en Lapland.

Oprichtingen - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 22/08/2017 numac 2017031030 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende wijziging van : - het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten vol type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017203983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017012008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit v type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017030735 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de verklaring inzake dringendheid van de onteigening waartoe machtiging werd verleend in het koninklijk van 18 juli 2017 houdende machtiging tot onteigening van percelen te Aalter en Beernem met het oog op de aanleg van een der sluiten0 : 1. Werd een Consulaat van België opgericht te Rijsel met als ressort de departementen Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais en Somme.2. Werd de heer Marc DELBEKE, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Rijsel. Afschaffingen Bij koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017040121 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren sluiten: Werd het Consulaat van België te Zadar afgeschaft.

Bij koninklijk besluit van 3 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017013141 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen en van het Koninklijk besluit van 16 juni 1994 tot vaststelling van de bijdrage van de ondernemingen in de we type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017201546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de wijziging van het pensio sluiten: Werd het Consulaat van België te Perugia afgeschaft.


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^