Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 maart 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Benoeming Bij Koninklijk besluit van 4 maart 2018 wordt Mevr. Laura FERNANDEZ CABALLERO, geboren op 4 juli 1976, in vast dienstverband benoemd met ingang van 15 december 2017 in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteunin

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018011267
pub.
21/03/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011267

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Benoeming Bij Koninklijk besluit van 4 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018010877 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2016 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro" en "Cash 10 euro", door de Nationale Loterij georga type koninklijk besluit prom. 04/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangende regeringscommissaris bij het Bureau voor normalisatie type koninklijk besluit prom. 04/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018201422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van "ACERTA Kinderbijslagfonds" type koninklijk besluit prom. 04/03/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011200 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken type koninklijk besluit prom. 04/03/2018 pub. 20/03/2018 numac 2018030493 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende besluiten in het raam van de rechtspositie van de beveiligingsassistenten van politie en de beveiligingsagenten van politie type koninklijk besluit prom. 04/03/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende besluiten in het raam van de rechtspositie van de beveiligingsassistenten van politie en de beveiligingsagenten van politie. - Duitse vertaling sluiten wordt Mevr. Laura FERNANDEZ CABALLERO, geboren op 4 juli 1976, in vast dienstverband benoemd met ingang van 15 december 2017 in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^