Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 november 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van Bij

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018014850
pub.
22/11/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014850

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018205749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 14/11/2018 numac 2018014755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in politiezones sluiten, worden benoemd tot leden bij de Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, op voordracht van representatieve organisaties van het artsenkorps, vanaf 30 september 2018 : a) artsen-specialisten : Dr PENNEC Jean-Pierre, in de hoedanigheid van werkend lid; Dr LAMY Vincent en Dr MROUE Abbas, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; b) erkende huisartsen : Dr DE MUNCK Paul, in de hoedanigheid van werkend lid ; Dr HERRY Luc, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde Kamer van beroep, vanaf de dag van deze bekendmaking, op voordracht van een representatieve organisatie van het artsenkorps : artsen-specialisten : Dr DELHAYE François en Dr CUSUMANO Giuseppe, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^