Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 december 2018

Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2018 werden met ingang van 15 november 2018 benoemd : KROONORDE Zilveren Palmen De heer Richard BOSCH, Goé/Gulke; Mevr. Françoise LAMBERT, Meslin-l'Evêque; De he

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018015354
pub.
27/12/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^