Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 december 2017, dat in werking tre Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018030126
pub.
18/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030126

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2018030144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030075 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2017 tot toekenning van een subsidie van 2.267.000 € voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van lid van de Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan mevr. MARCHANT Ginette, werkend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. ZAMUROVIC Danica benoemd bij voornoemde raad, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van mevr. MARCHANT Ginette, wier mandaat zij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^