Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 december 2017, dat in werking treedt de dag van deze beke Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018030135
pub.
11/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030135

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2018030144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030075 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2017 tot toekenning van een subsidie van 2.267.000 € voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage "PWA-arbeidsovereenkomst" van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3°, van de wet van 7 april 1999 betref sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van werkend lid van de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer DEGADT Peter.

Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. CLOET Margot, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij genoemde raad, als vertegenwoordigster van een beroepsorganisatie van de zorgverleners, ter vervanging van de heer DEGADT Peter, wiens mandaat zij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^