Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2018, wordt Mevr. Pauline LAGASSE, adjunct-auditeur, met ingang van 21 december 2017 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 6 maart 2018 heeft Mevr. Pauline LAGASSE als

bron
raad van state
numac
2018030662
pub.
27/03/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030662

RAAD VAN STATE


Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2017206361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de toekenning van een aanvullende verg type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2017206061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bed type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 22/02/2018 numac 2017206499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het nationaal akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2017206122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de toekenning van een aanvullende verg type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2017206359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedri type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2017206357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de toekenning van een aanvullende type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2017014327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de arbeidsvoorwaarden sluiten, wordt Mevr. Pauline LAGASSE, adjunct-auditeur, met ingang van 21 december 2017 tot auditeur bij de Raad van State benoemd.

Op 6 maart 2018 heeft Mevr. Pauline LAGASSE als auditeur de eed afgelegd in handen van de Adjunct-Auditeur-generaal bij de Raad van State.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^