Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018 wordt de heer Killian LEFEVRE, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 februari 2018, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Eco

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018030680
pub.
27/03/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^