Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018, wordt mevrouw Ann EYLENBOSCH, eerste auditeur, aangewezen als eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State. Op 29 maart 2018 heeft mevrouw Ann EYLENBOSCH als eer

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018030721
pub.
11/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030721

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018011112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor kabelbaaninstallaties type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018030610 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verzending van een kort tekstbericht in geval van dreigend gevaar of grote ramp type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011049 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de toekenning van subsidies door Enabel en de controle erop sluiten, wordt mevrouw Ann EYLENBOSCH, eerste auditeur, aangewezen als eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State.

Op 29 maart 2018 heeft mevrouw Ann EYLENBOSCH als eerste auditeur-afdelingshoofd de eed afgelegd in handen van de Auditeur-generaal bij de Raad van State.


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^