Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 juli 2018

Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juni 2018, wordt de heer Johan PUT, gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Rechtsgeleerdheid, en assessor bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State, ben

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018031439
pub.
12/07/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^