Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018, dat in werking treedt op diezelfde dag, wordt Mevrouw Joséphine Moerman benoemd tot rechter van het Grondwettelijk Hof voor de Nederlandse taalgr(...) Mevrouw Jo

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2018201679
pub.
05/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201679

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011311 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van koophandel te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de ar type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017207001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot inrichting en financiering van de deeltijdse leertijd in de onderneming voor type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017032030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de coördinatie van een regeling van volledig type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017206563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017206112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017207004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het onderhoud van de werkkledij type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017207025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten sluiten, dat in werking treedt op diezelfde dag, wordt Mevrouw Joséphine (Fientje) Moerman benoemd tot rechter van het Grondwettelijk Hof voor de Nederlandse taalgroep, op grond van artikel 34, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof.

Mevrouw Joséphine (Fientje) Moerman, rechter van het Grondwettelijk Hof, heeft op 26 maart 2018, in de handen van de Koning, de door de wet voorgeschreven eed afgelegd.


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^