Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 maart 2019, wordt eer Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019011441
pub.
08/04/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011441

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget type koninklijk besluit prom. 21/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019201546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot organisatie van de overdracht van de goederen, rechten en plichten van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom type koninklijk besluit prom. 21/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011377 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 oktober 2018 op het eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven elektronisch gel sluiten, wordt eervol ontslag uit haar functies van plaatsvervangend lid van de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. VERGISON Anne, vanaf 28 januari 2019.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DUJARDIN Thibaut benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij de genoemde Hoge commissie, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. VERGISON Anne, wier mandaat hij zal voleindigen, vanaf 28 januari 2019.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. WILLEMS Martine, attaché arts-inspecteur, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij de genoemde Hoge commissie, als vertegenwoordigster van de Dienst voor uitkeringen van hoger vernoemd Instituut, vanaf 15 december 2018.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. MARTIN Catherine, attaché arts-inspecteur, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij de genoemde Hoge commissie, als vertegenwoordigster van de Dienst voor uitkeringen van hoger vernoemd Instituut, vanaf 4 januari 2019.


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^