Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 juni 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 mei 2019 is de heer Eric Van Hooydonk, Voorzitter van de Commissie Maritiem Recht benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2019012378
pub.
05/06/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012378

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden die de gewesten vertegenwoordigen bij de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. 06/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging van de federale regering in de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. 06/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012315 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 06/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019202187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit sluiten is de heer Eric Van Hooydonk, Voorzitter van de Commissie Maritiem Recht benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^