Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 juni 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019 wordt de heer Marc SNELS benoemd in de betrekking van "hoofdcommissaris van politie - adjunct-korpschef strategie en beheerscontrole" bij de lokale politie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019012806
pub.
05/06/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012806

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019011745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2006 houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geintegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus inzake de motorrijderskledij type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019201593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de bepalingen van de programmawet van 22 december 1989 die betrekking hebben op de voorrang voor deeltijdse werknemers om een vacante dienstbetrekking bij hun werkgever te verkrijgen type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012265 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvermindering voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure als bedoeld in artikel 14548, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten wordt de heer Marc SNELS benoemd in de betrekking van "hoofdcommissaris van politie - adjunct-korpschef strategie en beheerscontrole" bij de lokale politie van de politiezone MECHELEN/WILLEBROEK met ingang van 1 januari 2019.


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^