Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 augustus 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019 wordt Mevr. Vincke Rani tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang v Bij ko

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019013897
pub.
12/08/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019013897

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019200170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019200820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019200676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijv type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019200656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019200821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de wijziging en de coördinatie van de st type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019200818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de financiering van de tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019200822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar sluiten wordt Mevr. Vincke Rani tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 oktober 2018.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) sluiten wordt Mevr. Gilson Roxane tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 november 2018.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019200170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019200820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019200676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijv type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019200656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019200821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de wijziging en de coördinatie van de st type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019200818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de financiering van de tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019200822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar sluiten wordt Mevr. Moreau Valérie tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 januari 2019.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012734 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 07/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012735 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van beroep van landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 07/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012736 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van drie leden raadsheren en van een plaatsvervangend lid-raadsheer van de Franstalige raad van beroep van de orde van architecten type koninklijk besluit prom. 07/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012761 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van drie leden raadsheren en van een plaatsvervangend lid-raadsheer van de Nederlandstalige raad van beroep van de orde van architecten type koninklijk besluit prom. 07/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012733 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de eerste plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars sluiten wordt Meneer Sacalis Olivier tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 februari 2019.

Bij koninklijk besluit van 9 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2018 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en houdende benoeming van haar ondervoorzitters type koninklijk besluit prom. 09/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de Federale Politieraad sluiten wordt Mevr. Verbockhaven Roxane tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 februari 2019.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^