Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 september 2019, worden benoemd in - Mevr.

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019014528
pub.
16/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014528

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor toegan type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor toegang tot een landings type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203575 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, b type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedr type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2019-2020 sluiten, worden benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden van de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering: - Mevr. DECAT Hera, attaché arts-inspecteur, vanaf 1 september 2019; - Mevr. KUZONDISA BETUALA Betty, attaché arts-inspecteur, vanaf 15 juni 2019; - Mevr. VANNOPPEN Letty, attaché arts-inspecteur, vanaf 1 september 2019.


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^