Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019030415
pub.
08/05/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030415

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2019, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. HENS Evelyne, werkend lid en aan de heren DEMYTTENAERE Bart en NOEL Jean-Paul, plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. AERTS Marine benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij bovengenoemde raadgevende afdeling, als vertegenwoordigster van een representatieve organisatie van verenigingen voor hulp aan chronisch zieken, ter vervanging van de heer NOEL Jean-Paul, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij bovengenoemde raadgevende afdeling, als vertegenwoordigers van een verzekeringsinstelling : Mevr. GERMONPRE Siska, in de hoedanigheid van werkend lid ter vervanging van mevr. HENS Evelyne, wier mandaat zij zal voleindigen; - Mevr. HENS Evelyne, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid ter vervanging van de heer DEMYTTENAERE Bart, wiens mandaat zij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^