Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 2643 van 20 februari 2019: Worden benoemd tot de hogere graad in het reservekader in hun ****, op 2 In de ****

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019040569
pub.
26/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2019-03-26 **** : 2019040569

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader **** koninklijk besluit ****. 2643 van 20 februari 2019: **** benoemd tot de hogere graad in het reservekader in hun ****, op 28 maart 2019: In de graad van kapitein-commandant, de kapitein ****. ****.

In de graad van luitenant-ter-zee eerste klasse, de luitenant-ter-zee ****. ****.

In de graad van luitenant, de **** ****. **** en ****. ****.


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^