Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse carrière Vaste benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019 worden de hierna vermelde stagiairs vast benoemd als ambtenaar van de buitenlandse carrière in de klasse A2 op 1 juni 2019 : Mevr. Florinda BALECI, de heer Vinc Overplaatsi

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2019041937
pub.
02/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041937

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière Vaste benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012631 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Str type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage voor 2019 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als gouvernementeel orgaan aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012773 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten worden de hierna vermelde stagiairs vast benoemd als ambtenaar van de buitenlandse carrière in de klasse A2 op 1 juni 2019 : Mevr. Florinda BALECI, de heer Vincent BODSON en de heer Alexandre BRECX, Mevr. Hanne CARLE, de heer Michael CERULUS, Mevr. Delphine CHARLES, de heer Frederic COURTOIS, Mevr. Cécile CROSSET en Mevr. Jana DE GRAEF, de heer Joost DEPAEPE en de heer Koenraad DU PONT, Mevr.

Sanderijn DUQUET, Mevr. Deirdre GOUWY en Mevr. Fanny HEYLEN, de heer Thomas MAES, Mevr. Eva MORRE en Mevr. Caroline PAILHE, de heer Koenraad STEVENS, de heer Ruben VAN OPSTAELE en de heer Adrien VERNIMMEN. Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 9 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2018 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en houdende benoeming van haar ondervoorzitters type koninklijk besluit prom. 09/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de Federale Politieraad sluiten wordt de heer Christian LEPAGE ontheven uit zijn functies van Permanent Vertegenwoordiger van België, met standplaats in Den Haag, bij : -de Organisatie voor het verbod op Chemische Wapens (OPCW) - het Internationaal Gerechtshof - het Permanent Hof van Arbitrage - het Internationaal Strafhof - het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië - de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht - de Academie voor Internationaal Recht van Den Haag - EUROPOL - EUROJUST Hij wordt eveneens ontheven van zijn titel van Ambassadeur van België die hem werd verleend gedurende zijn zending. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012631 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Str type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage voor 2019 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als gouvernementeel orgaan aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012773 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten wordt de heer Peter HUYGHEBAERT ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België te Mumbai in de Republiek India, met als ressort de Staten : Chhattigarh, Orissa, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, alsmede de gebieden Dadra en Nagar Haveli, Daman en Diu en de Eilanden Lakshadweep, met standplaats te Mumbai. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012631 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Str type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage voor 2019 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als gouvernementeel orgaan aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012773 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten wordt Mevr. Anneke MUSSCHE ontheven uit haar functie van medewerkster belast met het consulair beleidsdomein bij het Consulaat van België te Alicante. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Praag, als medewerkster belast met het diplomatiek en consulair beleidsdomein.

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012631 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Str type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage voor 2019 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als gouvernementeel orgaan aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012773 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten wordt de heer Karel TOUSSEYN ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Helsinki als medewerker belast met het diplomatiek en consulair beleidsdomein.

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012631 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Str type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage voor 2019 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als gouvernementeel orgaan aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012773 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten wordt Mevr. Karina TUYTSCHAEVER ontheven uit haar functie van Consul-Generaal van België bij het Consulaat-Generaal van België te Parijs met als ressort : Ain, Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte d'Or, Côtes d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Haut-Rhin, Haute-Loire, Haute-Marne, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Territoire de Belfort, Val de Marne, Val d'Oise, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines, de departementen Outre-Mer de Mayotte, Réunion, Guadeloupe, Frans Guyana en Martinique alsook de Collectiviteiten Sint-Maarten en Sint-Bartholomeus. Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012631 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Str type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage voor 2019 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als gouvernementeel orgaan aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012773 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten wordt de heer Rik VAN DROOGENBROECK ontheven uit zijn functie van Consul van België te Taipei met als ressort de Regio Taiwan, met standplaats te Taipei. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop het gebruik van vaste en tijdelijk vaste camera's door de politiediensten wordt aangegeven type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019013159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012998 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden die het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vertegenwoordigen bij de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202641 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten bet type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk sluiten wordt de heer Serge DICKSCHEN ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt aangesteld als Consul-Generaal van België te Istanbul met als ressort de Vilayetten Balikesir, Bursa, Canakkale, Edirne, Istanbul, Kirklareli, Kocaeli, Tekirdag en Yalova, met standplaats te Istanbul.

Bij koninklijk besluit van 28 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019011614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019011627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensi type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sec type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de procedure tot regeling van sociale type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogr sluiten wordt de heer Matthieu BRANDERS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt aangesteld als Consul-Generaal van België te S+o Paulo in de Federatieve Republiek Brazilië, met als ressort de Staten Mato Grosso do Sul, Paranss, Rio Grande do Sul, Santa Catarina en S+o Paulo, met standplaats te S+o Paulo.

Bij koninklijk besluit van 28 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019011614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019011627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensi type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sec type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de procedure tot regeling van sociale type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogr sluiten wordt de heer Pierre-Emmanuel BRUSSELMANS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt aangesteld als Consul-Generaal van België te Mumbai in de Republiek India met als ressort de Staten Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Goa, Gujarat, Maharashtra en de Gebieden Daman en Diu, Dadra en Nagar Haveli, en de Eilanden Lakshadweep, met standplaats te Mumbai.

Bij koninklijk besluit van 28 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019011614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019011627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensi type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sec type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de procedure tot regeling van sociale type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogr sluiten wordt de heer Peter ROBBERECHT ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt aangesteld als Consul-Generaal van België te Hong Kong met als ressort de regio's Hong Kong en Macao van de Volksrepubliek China, met standplaats te Hong Kong.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202983 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2019, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoe type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Aina ASTUDILLO FERNANDEZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van David MUNOZ HORTAL in de hoedanigheid van Attaché sluiten wordt de heer Johan CASAER ontheven uit zijn functie van medewerker belast met het consulair beleidsdomein bij de Ambassade van België te Islamabad. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202983 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2019, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoe type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Aina ASTUDILLO FERNANDEZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van David MUNOZ HORTAL in de hoedanigheid van Attaché sluiten wordt Mevr. Elisa CASTALDO ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Tokio als Adjunct posthoofd belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202983 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2019, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoe type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Aina ASTUDILLO FERNANDEZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van David MUNOZ HORTAL in de hoedanigheid van Attaché sluiten wordt de heer Leo CORTENS ontheven uit zijn functie van medewerker belast met het consulair beleidsdomein bij de Ambassade van België te Havana. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202983 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2019, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoe type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Aina ASTUDILLO FERNANDEZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van David MUNOZ HORTAL in de hoedanigheid van Attaché sluiten wordt de heer Jean-Jacques DOHOGNE ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Conakry. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Den Haag, als medewerker belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202983 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2019, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoe type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Aina ASTUDILLO FERNANDEZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van David MUNOZ HORTAL in de hoedanigheid van Attaché sluiten wordt de heer Gommaar DUBOIS ontheven uit zijn functie van Adjunct posthoofd bij de Ambassade van België te Warschau. Hij wordt toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel, als medewerker belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202983 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2019, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoe type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Aina ASTUDILLO FERNANDEZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van David MUNOZ HORTAL in de hoedanigheid van Attaché sluiten wordt de heer Marc FIEREMANS ontheven uit zijn functie van Administratief assistent consulaire zaken bij de Ambassade van België te Helsinki. Zij wordt toegevoegd bij de Ambassade van België te Kopenhagen, als medewerker belast met het diplomatiek en consulair beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202983 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2019, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoe type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Aina ASTUDILLO FERNANDEZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van David MUNOZ HORTAL in de hoedanigheid van Attaché sluiten wordt Mevr. Anne-France JAMART ontheven uit haar functie van medewerkster belast met het consulair beleidsdomein bij de Ambassade van België te Den Haag. Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202983 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2019, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoe type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Aina ASTUDILLO FERNANDEZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van David MUNOZ HORTAL in de hoedanigheid van Attaché sluiten wordt de heer Arnaud LION ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt toegevoegd bij de Ambassade van België te New Delhi als Adjunct posthoofd belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202983 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2019, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoe type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Aina ASTUDILLO FERNANDEZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van David MUNOZ HORTAL in de hoedanigheid van Attaché sluiten wordt Mevr. Valentine MANGEZ ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Berlijn als Adjunct posthoofd belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202983 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2019, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoe type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Aina ASTUDILLO FERNANDEZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van David MUNOZ HORTAL in de hoedanigheid van Attaché sluiten wordt Mevr. Caroline MOUCHART ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Wenen als Adjunct posthoofd belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202983 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2019, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoe type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Aina ASTUDILLO FERNANDEZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van David MUNOZ HORTAL in de hoedanigheid van Attaché sluiten wordt Mevr. Carine PETIT ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Parijs als Adjunct posthoofd belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202983 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2019, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoe type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Aina ASTUDILLO FERNANDEZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van David MUNOZ HORTAL in de hoedanigheid van Attaché sluiten wordt Mevr. Bénédicte VERSAILLES ontheven uit haar functie van medewerkster belast met het consulair beleidsdomein bij de Ambassade van België te Washington. Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 7 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030503 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende delegatie aan de administrateur-generaal van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 07/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019041086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in een klasse van het ambt van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 07/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019011744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 2006 betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten wordt de heer Theo DIRIX ontheven uit zijn functie van medewerker belast met het consulair beleidsdomein bij de Ambassade van België te Kopenhagen. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 7 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030503 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende delegatie aan de administrateur-generaal van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 07/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019041086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in een klasse van het ambt van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 07/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019011744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 2006 betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten wordt de heer Marc RIFFLET ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt toegevoegd bij de Ambassade van België te Hanoi als medewerker belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012665 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezers voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012630 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende erkenning van de SCRL "En Direct de Mon Elevage" als producentengroepering overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producenteng sluiten wordt de heer Johan DEBAR ontheven uit zijn functie van Adjunct posthoofd bij de Ambassade van België te Kigali. Hij wordt toegevoegd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de O.V.N. te Genève, als medewerker belast met het beleidsdomein ontwikkelingssamenwerking.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012665 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezers voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012630 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende erkenning van de SCRL "En Direct de Mon Elevage" als producentengroepering overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producenteng sluiten wordt de heer Erik DE MAEYER ontheven uit zijn functie van Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de O.V.N. te Genève. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012665 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezers voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012630 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende erkenning van de SCRL "En Direct de Mon Elevage" als producentengroepering overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producenteng sluiten wordt Mevr. Valérie HAUSER ontheven uit haar functie van medewerkster belast met het consulair beleidsdomein bij de Ambassade van België te Panama City. Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012665 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezers voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012630 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende erkenning van de SCRL "En Direct de Mon Elevage" als producentengroepering overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producenteng sluiten wordt de heer François HIRSCH ontheven uit zijn functie van medewerker belast met het consulair beleidsdomein bij de Ambassade van België te Teheran. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012665 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezers voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012630 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende erkenning van de SCRL "En Direct de Mon Elevage" als producentengroepering overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producenteng sluiten wordt Mevr. Aurélie KONEN ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel, als medewerkster belast met het beleidsdomein ontwikkelingssamenwerking.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012665 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezers voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012630 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende erkenning van de SCRL "En Direct de Mon Elevage" als producentengroepering overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producenteng sluiten wordt Mevr. Annemie LELIE ontheven uit haar functie van Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de O.V.S.E. te Wenen. Zij wordt toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Raad van Europa te Straatsburg, als Ministerraad belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012665 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezers voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012630 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende erkenning van de SCRL "En Direct de Mon Elevage" als producentengroepering overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producenteng sluiten wordt de heer Stefan MEERSSCHAERT ontheven uit zijn functie van Eerste Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Kinshasa, als Ministerraad belast met het beleidsdomein ontwikkelingssamenwerking.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012665 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezers voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012630 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende erkenning van de SCRL "En Direct de Mon Elevage" als producentengroepering overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producenteng sluiten wordt de heer Wim PEETERS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt toegevoegd bij de Ambassade van België te Warschau als Adjunct posthoofd belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012665 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezers voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012630 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende erkenning van de SCRL "En Direct de Mon Elevage" als producentengroepering overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producenteng sluiten wordt de heer Thomas STEVENS ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de O.V.N. te Genève. Hij wordt toegevoegd bij de Ambassade van België te Kinshasa, als Adjunct posthoofd belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019041160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige lijstnamen voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019041151 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" sluiten wordt Mevr. Véronique BERNARD ontheven uit haar functie van medewerkster belast met het consulair beleidsdomein bij de Ambassade van België te Abuja. Zij wordt toegevoegd bij de Ambassade van België te Dakar, als medewerkster belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Dakar.

Bij ministerieel besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019041160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige lijstnamen voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019041151 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" sluiten wordt Mevr. Maria del Carmen SUREDA-CASTELLO ontheven uit haar functie van medewerkster belast met het consulair beleidsdomein bij de Ambassade van België te Abu Dhabi.

Zij wordt toegevoegd bij de Ambassade van België te Bujumbura, als medewerkster belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Bujumbura.

Bij ministerieel besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019041160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige lijstnamen voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019041151 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" sluiten wordt de heer Marc MOUTON ontheven uit zijn functie van medewerker belast met het consulair beleidsdomein bij de Ambassade van België te New Delhi. Hij wordt toegevoegd bij de Ambassade van België te Ankara, als medewerker belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Ankara.

Bij ministerieel besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019041160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige lijstnamen voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019041151 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" sluiten wordt de heer Harold VANDERMEULEN ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Kigali. Hij wordt toegevoegd bij de Ambassade van België te Abu Dhabi, als medewerker belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Abu Dhabi.

Bij ministerieel besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019041160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige lijstnamen voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019041151 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" sluiten wordt de heer Joseph VRANCKEN ontheven uit zijn functie van medewerker belast met het consulair beleidsdomein bij de Ambassade van België te Ankara. Hij wordt toegevoegd bij de Ambassade van België te Abuja, als medewerker belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Abuja.

Ontheven uit functie Bij koninklijk besluit van 9 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2018 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en houdende benoeming van haar ondervoorzitters type koninklijk besluit prom. 09/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de Federale Politieraad sluiten wordt Mevr. Gaëtane SCAVEE ontheven uit haar functie van Consul-Generaal van België in de Verenigde Staten van Mexico, met standplaats te Mexico.

Aanstelling Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012631 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Str type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage voor 2019 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als gouvernementeel orgaan aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012773 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten werd de heer Pascal FAIDHERBE aangesteld als Consul-Generaal van België bij het Consulaat-Generaal van België te Parijs met als ressort : Ain, Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte d'Or, Côtes d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Haut-Rhin, Haute-Loire, Haute-Marne, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Territoire de Belfort, Val de Marne, Val d'Oise, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines, de departementen Outre-Mer de Mayotte, Réunion, Guadeloupe, Frans Guyana en Martinique alsook de Collectiviteiten Sint-Maarten en Sint-Bartholomeus.

Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012631 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Str type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage voor 2019 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als gouvernementeel orgaan aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012773 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten wordt met ingang van 1 oktober 2019 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Roland VAN REMOORTELE. Vanaf dezelfde datum wordt hij toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen en ertoe gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Consulaire carrière Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202983 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2019, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoe type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Aina ASTUDILLO FERNANDEZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van David MUNOZ HORTAL in de hoedanigheid van Attaché sluiten wordt Mevr. Sophie DE VOS ontheven uit haar functie van Administratief assistent consulaire zaken bij de Ambassade van België te Praag. Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202983 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2019, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoe type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Aina ASTUDILLO FERNANDEZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van David MUNOZ HORTAL in de hoedanigheid van Attaché sluiten wordt de heer Jacques PEETERS ontheven uit zijn functie van Administratief hoofd consulaire zaken bij de Ambassade van België te Moskou. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 21 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012880 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanstelling van de entiteit belast met de aanmaak en de afgifte van unieke identificatiemarkeringen voor verpakkingseenheden van producten op basis van tabak type ministerieel besluit prom. 21/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012807 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 31 augustus 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 21/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012851 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die in de functie van adviseur-generaal zitting hebben in de beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in de beroepsco type ministerieel besluit prom. 21/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012938 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het formulier waarmee kiezers bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen de terugbetaling van hun reiskosten vragen type ministerieel besluit prom. 21/05/2019 pub. 28/08/2019 numac 2019030823 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs, wat betreft het sluiten wordt Mevr. Solange KASSIANOFF ontheven uit haar functie van Administratief assistent consulaire zaken bij de Ambassade van België te Kigali. Zij wordt toegevoegd bij het Consulaat-Generaal van België te Los Angeles, als Administratief assistent consulaire zaken belast met het consulair beleidsdomein.


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^