Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2019, worden benoemd tot leden bij het Comité van de Dienst voor - de

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019042116
pub.
10/10/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042116

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014639 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van de directeur, de adjunct-directeur en de verbindingsmagistraten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014640 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de evaluatiecriteria van de directeur, de adjunct-directeur en de verbindingsmagistraten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en van de weging van deze criteria type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019014906 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet sluiten, worden benoemd tot leden bij het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de tandheelkundigen, vanaf 1 juli 2019: - de heren DEVRIESE Michel en KEFEL Guido, in de hoedanigheid van werkende leden en de heer SEIJNHAEVE Marc, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer BOGAERTS Patrick, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemd Comité, als vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de tandheelkundigen, ter vervanging van de heer VAN NUIJS Thierri.


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^