Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019 wordt mevrouw Hazel ONKELINX met ingang van 1 september 2019 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel Overee

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2019042337
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042337

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019205088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 21/10/2019 numac 2019204787 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de ondervoorzitters en leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 21/10/2019 numac 2019030916 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Beheerscomité van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204982 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204983 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019015064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een organiserend of technisch comité sluiten wordt mevrouw Hazel ONKELINX met ingang van 1 september 2019 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van attaché, met ranginneming op 1 september 2018.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel.


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^