Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 mei 2019

Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 2019, is de heer MONTJARDIN Thibaut benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van mevrouw CL

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019201869
pub.
27/05/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019201869

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019201717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1996 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp sluiten, is de heer MONTJARDIN Thibaut benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van mevrouw CLEEREN Valérie wiens mandaat hij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^