Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 april 2019, dat uitwerking heeft me Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019202287
pub.
14/05/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202287

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wordt eervol ontslag uit haar functies van plaatsvervangend lid van het College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan mevr. REYNDERS Heidi.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DUFRANE Patrick, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij voornoemd college, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van mevr. REYNDERS Heidi, wier mandaat hij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^