Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 mei 2019

Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Technisch comité voor de zeevissers. - Ontslag en benoeming van een lid. - Wijziging Bij koninklijk besluit van 15 februari 2019 dat uitwerking met ingang van 18 december 2018, in artikel 2 van het kon

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019202417
pub.
15/05/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202417

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Technisch comité voor de zeevissers. - Ontslag en benoeming van een lid. - Wijziging Bij koninklijk besluit van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019200480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kw sluiten dat uitwerking met ingang van 18 december 2018, in artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 2018/206377 van 2 december 2018 tot benoeming van een lid van het technisch comité voor de zeevissers, ingesteld bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, worden de woorden "van de zeevissers" vervangen door de woorden "van de reders ter zeevisserij".


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^