Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 juli 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019, wor als ver

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019203248
pub.
11/07/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203248

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019041207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de pleziervaart type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden sluiten, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, vanaf 30 september 2018, in de hoedanigheid van leden van de Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van : als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen : de dames DE BAERDEMAEKER Els, DE GROOF Vera, DE KOEKELAERE Katrien, VANDIEPENBEECK Dominique en VRANCKX Elke, en de heren ERRACHIDI Ali en TROCH Guy, in de hoedanigheid van werkende leden en mevr. ZAMUROVIC Danica en de heren CRUYT Pierre, DEMUYNCK Pierre-Yves, TIELENS André en WILMET Eric, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, worden mevr. RAIMONDI Marie-Anne, in de hoedanigheid van werkend lid en mevr. VANMECHELEN Ingrid en de heer VAN IMSCHOOT Michaël, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden benoemd bij voornoemde raad, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 29 september 2022.


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^