Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 juni 2 a) erk

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019203256
pub.
12/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203256

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019041207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de pleziervaart type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden sluiten, worden benoemd tot leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeit, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen, vanaf 31 oktober 2018 : a) erkende huisartsen : - de heer BAUVAL Marcel; - de heer DIELEMAN Peter; b) arts-specialist : de heer VAN HOORDE Pierre. Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd Comité, als vertegenwoordigers van representatieve beroepsorganisaties van de artsen, vanaf de dag van deze bekendmaking : a) erkende huisartsen : - mevr.GEURTS Sylvie; - de heer DRIELSMA Pierre, ter vervanging van de heer DE ROECK Marc; - de heer HERRY Luc, ter vervanging van de heer VERMEYLEN Michel; b) artsen-specialisten : - mevr.DE VLEESSCHAUWER Vera, ter vervanging van de heer BOCKAERT Johan; - de heer MAFTEI Gheorghe-Alexandru, ter vervanging van de heer CREPLET Jean; - de heer PEN Jan, ter vervanging van de heer GERARD Jacques; - de heer RUTSAERT Robert, ter vervanging van de heer BAEYENS Jean-Pierre.


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^