Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019 1° de

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019203337
pub.
17/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203337

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019041207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de pleziervaart type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden sluiten, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 30 september 2018, als leden van de Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,de mandaten van : 1° de dames HUYGHEBAERT Claire, PESSEMIER Lyotta en STOKX Jocelijn, in de hoedanigheid van werkende leden en de dames LEBBE Caroline, MACKEN Evelyn en TOMMELEIN Eline, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigsters van verzekeringsinstellingen;2° de dames SEGERS Dina en VAN EECKHOUT Isabelle en de heren CALANDE Thomas, CHASPIERRE Alain en VANSNICK Luc, in de hoedanigheid van werkende leden en mevr.VANMECHELEN Emmanuela en de heren DE SCHEPPER Marc, HANQUART Gilles en VERPRAET Georges, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van het apothekerskorps en van de ziekenhuisapothekers.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden van voornoemde raad, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 29 september 2022: 1° de dames CORNELISSENS Raymonde, DE CLERCQ Aimée en HENDRICKX Anne en de heer BOURDA Alain, in de hoedanigheid van werkende leden en de heer LESNE Michel, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen;2° mevr.WOUTERS Dominique-Marie, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordigster van een representatieve beroepsorganisatie van de ziekenhuisapothekers


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^