Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 september 2019, dat Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019204256
pub.
23/09/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019204256

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014502 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met betrekking tot de afhandeling van klachten en bezwaar sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2019, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer MARTENS Dirk.

Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. JANSSENS Astrid, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij de genoemde Hoge commissie, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer MARTENS Dirk, wiens mandaat zij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^