Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 2918 van 29 november 2019: Worden op 26 december 2019 benoemd in hun ****: - kapiteins van wie de namen volgen in de graad van kapitein-**** - kapitein ****

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2020010235
pub.
11/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2020-02-11 **** : 2020010235

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader **** koninklijk besluit ****. 2918 van 29 november 2019: **** op 26 december 2019 benoemd in hun ****: - kapiteins van wie de namen volgen in de graad van kapitein-commandant: **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., De **** ****., **** **** ****., De **** ****., **** **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., **** **** ****., **** **** S., Van **** ****., **** ****. - kapitein vlieger **** ****. in de graad van kapitein-commandant vlieger. - kapiteins van het vliegwezen van wie de namen volgen in de graad van kapitein-commandant van het vliegwezen: **** **** ****., **** S., **** S., **** ****. - luitenants-ter-zee van wie de namen volgen in de graad van luitenant-ter-zee eerste klasse: **** ****., **** ****. - luitenants van wie de namen volgen in de graad van kapitein: **** ****., **** ****., **** ****. - vaandrig-ter-zee **** ****. in de graad van luitenant-ter-zee. - onderluitenant van wie de namen volgen in de graad van luitenant: **** S., **** ****., **** ****.


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^