Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2920 van 29 november 2019, wordt de heer Dominique Chaboteau militair aalmoezenier van tweede klasse van de katholieke eredienst, tot militair aalmoezenier van eerste klasse van de kath

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2020010242
pub.
11/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020010242

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2920 van 29 november 2019, wordt de heer Dominique Chaboteau militair aalmoezenier van tweede klasse van de katholieke eredienst, tot militair aalmoezenier van eerste klasse van de katholieke eredienst benoemd op 1 april 2019.


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^